VerteldT

VerteldT: de naam van mijn bedrijf. Een naam die je misschien triggert, omdat het volgens de spellingregels fout geschreven is. Verteldt met dt bestaat namelijk niet. De ‘fout’ is echter een bewuste keuze. Ik zal het uitleggen: 

‘Vertel’ staat voor de opdracht die ik je geef, vertel eens…. Ik luister. ‘Verteld’ is het verhaal dat verteld is geworden en ‘vertelt’ is het heden waarin je vertelt. Het woord drukt dus heden, verleden en toekomst uit en de verbinding die daarmee gemaakt wordt.
De hoofdletter op het einde is om duidelijk te maken dat er verschil bestaat tussen vertelt en verteld. En ook, wanneer in tekst de naam alleen geschreven of getypt wordt (dus niet het beeldlogo erbij), het duidelijk is dat het om een naam gaat. En dat het géén typefout is. VerteldT dus. 
De penseelstreek in het logo is het ambachtelijke en authentieke van het verhaal. En door onderstreping drukt het de kracht van het verhaal uit.
De puntjes staan voor het open einde, in samenhang met het begin.

Ik ben StoryPractitioner, hetgeen inhoudt dat ik door het luisteren naar verhalen van anderen, patronen kan blootleggen en deze inzichtelijk maken.
Voor bedrijven kan ik een narratieve analyse maken op basis van hetgeen er leeft in de onderstroom. Ik kan een motiverend visieverhaal schrijven dat er voor zorgt dat medewerkers wéten wat de visie inhoudt en er naar handelen.

Door het inzetten van verhalen in organisaties help ik de organisatie met het behalen van doelen op het gebied van (interne) communicatie. Ik doe dit door de verbindingen die er al zijn, te versterken en te optimaliseren. Ik geloof namelijk dat het belangrijk is dat medewerkers zich persoonlijk kunnen verbinden met de waardes die belangrijk zijn voor de organisatie. Met het inzicht in de aanwezige patronen, dat ontstaat wanneer de verhalen zijn opgehaald en gedeeld, werken we aan een duurzame oplossing, waardoor medewerkers meer betrokken zijn en waardoor er meer grip op de organisatie is.