Niet de stenen en de gebouwen maken een stad, maar de mensen die er leven en ondernemen. Dát maakt een samenleving!

Bruisende evenementenstad

Angely Waajen, wethouder van economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en daarmee ook verantwoordelijk voor de evenementen in de stad Roermond, weet waar ze over praat. “Voor mij persoonlijk betekent Roermond een evenementenstad die bruist. Vergunningsaanvragen komen binnen bij mijn afdeling en soms dreigt iets knel te raken door omstandigheden of complexiteit van de wetgeving. Dan denk ik: potverdorie, hoe krijgen we dat samen aan elkaar gebreid?

Want uiteindelijk wil ik wél dat het evenement gaat plaatsvinden. Zoiets daagt mij telkens uit om samen met de organisatie naar een oplossing te zoeken. Een oplossing die zowel past binnen de gestelde regels als ook werkbaar is voor de organisatie van het evenement. Het houdt me fit en spits om dat samenspel met evenementenorganisaties aan te gaan, door samen naar werkbare oplossingen te zoeken. Dat creëert wederzijds begrip. En dan kunnen wij samen waarmaken waar Roermond voor staat: een bruisende evenementenstad aan het water.

Verbinding

In 2017 vond de Roermond City Swim plaats op dezelfde dag als twee andere grote evenementen in Roermond, namelijk de jaarmarkt en de veteranendag. Ik rende op en af tussen die drie evenementen, omdat ik graag bij alle drie aanwezig wilde zijn. Het mooie van het feit dat alles op één dag plaatsvond, was dat de evenementen en ook de deelnemers de verbinding met elkaar zochten. Vanuit de organisaties werd gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten. En fantastisch vond ik het om te zien dat veteranen die kwamen voor de veteranendag, later die dag in de Roer meededen aan de Roermond City Swim. Het raakte me dat jong en oud met elkaar verbonden was. Ik zag een 80-plusser die meezwom, maar ook jeugd die het water in ging. Ik zag opa’s en oma’s op de Roerkade om te kijken en aan te moedigen, maar ook jongeren die op het evenement afgekomen waren.

Stad áán het water

Het mooie weer bij de eerste editie en zeker ook de media-aandacht, zowel vantevoren als tijdens de Swim, heeft er voor gezorgd dat de Roermond City Swim een drukbezocht evenement werd. Mensen konden met eigen ogen zien dat Roermond een stad áán het water is. Dat is best bijzonder, niet veel binnensteden liggen direct aan het water. Roermond heeft dat wel. Met een horeca die daarvan kan profiteren, met ondernemers die dat faciliteren, met een gemeente die daar de ruimte voor geeft. De aandacht die de media heeft gegeven aan de City Swim brengt mensen uit de omgeving op het idee dat het goed toeven is in onze stad, met en zonder boot.

Kennis en ervaring delen

Na de zomer heb ik toen een bijeenkomst georganiseerd waarvoor meerdere evenementenorganisaties uitgenodigd waren, met als doel elkaars kennis en ervaring te delen. De organisatie van de Roermond City Swim heeft haar verhaal daar gedaan om de dwarsverbindingen te leggen met het talent en de energie die er al in de organisatie aanwezig is. Ik weet zeker dat de andere organisaties daar hun voordeel mee zullen doen.

Ik kijk uit naar de volgende RCS

De Roermond City Swim brengt samen wat de gemeente Roermond belangrijk vindt: samen actief en sportief bezig zijn, gezondheid en verbindingen zoeken. Met dit evenement wordt de verbinding tot stand gebracht die in de toekomstvisie van Roermond beschreven staat: ‘bruisende stad aan het water’. Ik was daardoor aangenaam verrast.

Het allermooiste vind ik dat de organisatie niet achterover leunt en zichzelf herhaalt. Néé, ze blijven zichzelf uitdagen en vernieuwen. Ieder jaar formuleren ze nieuwe opdrachten voor zichzelf, zoals waterveiligheid, jeugd en sport. Ze denken dóór met hun evenement. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de komende RCS weer net zo’n prachtig spektakel wordt als vorig jaar. Ik kijk er naar uit!”